úvodní stránka

Aktuální genetika

Multimediální učebnice lékařské biologie, genetiky a genomiky
Přeskočit navigaci

Informace o stránkách

Úvodem k elektronické učebnici AKTUÁLNÍ GENETIKA (verze 1.5)

Hlavním podnětem k realizaci (či spíše zahájení) tohoto projektu byla stále se prohlubující vzdálenost mezi dostupnými učebními texty lékařské genetiky včetně možností jejich aktualizace a překotným vývojem genetiky samotné. V rámci současné tzv. post-genomické éry (tedy období následujícím po dokončení sekvenace lidského genomu) dochází ke stírání hranic mezi jednotlivými obory biomedicínského zaměření a především jejich integraci s bouřlivě se rozvíjející oblastí informačních technologií.

Kromě bioinformatiky se v rámci nového, genomického pohledu na molekulárně genetickou podstatu fyziologických i patologických procesů v živých systémech objevuje celá řada nových přístupů a vědních disciplín (charakterizovaných často příponou -omika, anglicky -omics): genomika, proteomika, transkriptomika, metabolomika atd. Jejich rozvoj je úzce vázán na nové technologie umožňující detailní, vysoce paralelní analýzu struktury a funkce lidského genomu, proteomu apod. (DNA čipy, hmotnostní spektrometrie proteinů). Je pravděpodobné, že právě obory jako např. farmakogenomika budou mít v relativně blízké budoucnosti určující význam pro rutinní lékařskou praxi, např. pro prediktivní diagnostiku pomocí typizace jednonukleotidových polymorfismů (SNP - single nucleotide polymorphism) či profilu genové exprese. Viděno v dalším rozměru, tento pokrok s sebou přináší i naléhavé otázky etické (klonování, využití lidských kmenových buněk, ochrana informací o genetické výbavě jedince), které budou dozajista pronikat do každodenní medicínské i obecně společenské reality.

Tato učebnice nemá za cíl být systematickým pojednáním o oboru (lékařské) genetiky, naopak jsme se pokusili pomocí stručných pojednání "zacelit" ta místa genetické problematiky, u kterých jsme subjektivně aktualizaci považovali za nejvíce žádoucí. Jestli se to alespoň z části podařilo, nechť posoudí sami uživatelé. Obrovská výhoda elektronické formy Aktuální genetiky spočívá v rychlé možnosti aktualizace, rozšíření i oprav. Proto jsme pro první verzi učebnice zvolili spíše střídmější "střih" jednotlivých kapitol, který se (jak doufáme) bude časem vyvíjet i na základě uživatelské zpětné vazby. Obecně lze říci, že učebnice je koncipována pro pregraduální kurzy magisterského studia lékařství a doplňuje existující kurzy Ústavu lékařské biologie a genetiky 1.LF UK a VFN. Samozřejmě doufáme, že užitečné informace v ní naleznou i ostatní zájemci.

Celý projekt by nemohl vzniknout bez laskavé podpory Fondu rozvoje vysokých škol, který grantem č.474/2005 umožnil nejen zahájení celého projektu v podobě této první verze Aktuální genetiky, ale i vytvoření podmínek pro její další vývoj.

V Praze, prosinec 2005

Autoři

K navigaci mezi jednotlivými kapitolami použijte levostranného menu, které je zachováno na všech stránkách. K dosažení ostatních stránek (Vyhledávání, Download, Informace o stránkách) potom použijte navigace v horní liště pod logem stránek, nebo navigačních odkazů v patičce stránky. Rovněž tyto navigační panely jsou na všech stránkách umístěny konstantně.

Pro vlastní navigaci v otevřené kapitole je vytvořeno speciální menu v levé horní části stránky, díky kterému můžete snadno přejít na jednotlivé záložky či obrázky v kapitole.

Na Úvodní stránku se můžete kdykoli vrátit pomocí levostranného menu, nebo kliknutím na logo stránek.

Pro celkovou orientaci ve všech stránkách je tu obsah. Pokud hledáte konkrétní výraz, můžete zkusit naše vyhledávání.

Stránky je možné vytisknout a to buď standardním způsobem pomocí webového prohlížeče, nebo pomocí odkazu Vytisknout stránku (vyžaduje zapnutý JavaScript). V obou případech bude stránka před odesláním do tiskové fronty zformátována pro tisk (což je ošetřeno pomocí CSS).

Veškeré kapitoly si můžete stáhnout ve formátu PDF ze stránky download.

Stránky budou průběžně aktualizovány, stejně jako budou aktualizovány PDF soubory ke stažení. Chcete-li být informováni o aktualizacích na našich stránkách - doporučujeme využít RSS kanál těchto stránek.

Co je to RSS?

Budete-li mít jakýkoli dotaz k těmto stránkám - neváhejte nás kontaktovat na aktualni.genetika@gmail.com.

Prohlášení o přístupnosti

Stránky Aktuální genetika byly vytvořeny se snahou o jejich maximální přístupnost a funkčnost. Při jejich tvorbě jsme se řídili respektovanými normami pro tvorbu přístupného webu jako jsou Blind Friendly Web, WCAG 1.0, Pravidla pro tvorbu přístupného webu nebo W4D.

Struktura prezentace je vytvořena značkovacím jazykem XHTML 1.0 Transitional, veškeré formátování potom pomocí CSS. Prezentace je však plně čitelná a použitelná i bez podpory CSS.

Velikost veškerých textů je definována v relativních jednotkách. Tyto texty je tedy možné libovolně zvětšovat i zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů.

Stránky též podporují rychlou navigaci pomocí klávesových zkratek (accesskeys). Pro aktivaci stačí stisknout levé tlačítko Alt + příslušné písmenko.

Stránky byly testovány v prohlížečích Lynx, Internet Explorer 6, Netscape 7, Opera 6 a vyšších, Mozilla 1, a Mozilla Firefox 0.8 a vyšších při rozlišení 640x480 a vyšších za nesnížené použitelnosti.

Ačkoli použití zastaralého prohlížeče by nemělo mít vliv na použitelnost stránek, pro maximální využití možností těchto stránek doporučujeme použít některý z moderních prohlížečů.

Doporučujeme:
Získejte Firefox!

Pokud objevíte jakoukoli závadu na stránkách, která snižuje jejich funkčnost a použitelnost, dejte nám prosím vědět na adresu aktualni.genetika@gmail.com.