úvodní stránka

Aktuální genetika

Multimediální učebnice lékařské biologie, genetiky a genomiky
Přeskočit navigaci

Autorský kolektiv

MUDr. Ondřej Šeda, PhD.

Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Praha

Oddělení metabolismu diabetu, Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha

Centre de Recherche CHUM, Montreal, Kanada

MUDr. František Liška, PhD.

Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Praha

Max Delbrück Zentrum für Molekulare Medizin, Max Planck Institut für Molekulare Genetik, Berlín, Německo

PharmDr. Lucie Šedová, PhD.

Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Praha

Centre de Recherche CHUM, Montreal, Kanada