Genomika v medicíně

Tyto stránky byly vytvořeny jako doplňující materiál kurzů lékařské genetiky, vyučovaných na Ústavu biologie a lékařské genetiky 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Tento projekt byl umožněn díky laskavé podpoře Fondu rozvoje vysokých škol (projekt 572/2008).

Přehled

Tento projekt je rozdělen do několika samostatných částí, které využívají různé modality prezentace témat a snaží se tak umožnit zájemcům zvolit pro ně tu nejvhodnější, ať už je to klasická podoba textového dokumentu, MP3 přednášky či multimediální prezentace. Obsahem jsou potom vybraná aktuální témata lékařské genetiky a genomiky.

Text - elektronická skripta

 • Pro ty, kteří preferují psaný text, ať už v elektronické, či klasické tištěné formě. Seznam dostupných kapitol zde.

Audio - přednášky mluveným slovem

 • V této sekci najdete ozvučené přednášky cíleně připravené pro náslech bez průvodního obrazového materiálu. Audionahrávky jsou k dispozici v několika oblíbených formátech a kvalitě. Seznam dostupných přednášek zde.

Prezentace - přednášky s obrázky

 • Klasické přednášky spojující text a obrazový materiál. Seznam dostupných prezentací naleznete zde.

Multimédia

 • Tato část obsahuje materiály,  jako jsou např. krátké videosekvence nebo animace dokumentující  vybrané laboratorní metody, principy genetických dějů nebo postupy v lékařské bioinformatice. Seznam dostupných položek naleznete zde.

Použitá literatura a zdroje informací 

 • Monografie
  Kompletní seznam v PDF formátu.
 • Články v odborných periodicích
  Kompletní seznam v PDF formátu.
 • Internetové zdroje
  Kompletní seznam v PDF formátu.
 • Ostatní
  Kompletní seznam v PDF formátu.