Odkazy

Na tomto místě uvádíme odkazy na stránky v českém jazyce se zaměřením na pregraduální výuku genetiky a genomiky. Pokud znáte další zajímavé projekty, rádi je zařadíme. Podrobnější rozcestník je například zde.doc.MUDr. Ondřej Šeda, PhD., MUDr. František Liška, PhD., PharmDr. Lucie Šedová, PhD.; 1.LF UK, Praha

Základy evoluční biologie

Mikroevoluce a makroevoluce

Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.; Přírodovědecká fakulta UK, Praha

Výborně zpracované základy genetiky

Vše o genetice

Virtuální svět genetiky 3 - principy genetiky populací a kvantitativních znaků

doc. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.; Ústav morfologie, fyziologie a genetiky živočichů AF MZLU v Brně

Praktikum z obecné genetiky – řešené příklady

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.; Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta MU


Evoluční genomika

Autoři: Kejnovský, Eduard - Hobza, Roman

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2006


Doporučujeme

 

 • BLOG GENETIKA

  Odborné publikace

  1: Genetic and epigenetic contributions to human nutrition and health: managing genome-diet interactions.
  Stover PJ, Caudill MA.
  J Am Diet Assoc. 2008 Sep;108(9):1480-7. Review.
  PMID: 18755320
  Podobné články
  2: Nutrigenomics research for personalized nutrition and medicine.
  Kaput J.
  Curr Opin Biotechnol. 2008 Apr;19(2):110-20.  Review.
  PMID: 18387295
  Podobné články

  2: Distribution of node characteristics in complex networks.
  Park J, Barabási AL.
  Proc Natl Acad Sci U S A. 2007 Nov 13;104(46):17916-20. PMID: 17989231
  Podobné články
  3: Drug-target network.
  Yildirim MA, Goh KI, Cusick ME, Barabási AL, Vidal M.
  Nat Biotechnol. 2007 Oct;25(10):1119-26.
  PMID: 17921997
  Podobné články
  4: Network medicine--from obesity to the "diseasome".
  Barabási AL.
  N Engl J Med. 2007 Jul 26;357(4):404-7.
  PMID: 17652657
  Podobné články
  5: Human disease classification in the postgenomic era: a complex systems approach to human pathobiology.
  Loscalzo J, Kohane I, Barabasi AL.
  Mol Syst Biol. 2007;3:124.
  PMID: 17625512
  Podobné články
  6: The human disease network.
  Goh KI, Cusick ME, Valle D, Childs B, Vidal M, Barabási AL.
  Proc Natl Acad Sci U S A. 2007 May 22;104(21):8685-90.
  PMID: 17502601
  Podobné články