Multimedia

Do této sekce jsme zařadili materiály, které využívají více prezentačních modalit (videosekvence, animace atp.) pro usnadnění pochopení laboratorních a praktických postupů lékařské genomiky. Stejně jako ostatní části tohoto projektu bude i tato průběžně doplňována a aktualizována.

Polymerázová řetězová reakce

Zde se můžete pomocí krátkých videosekvencí seznámit s postupem při amplifikaci úseku DNA pomocí metody PCR.

dočasná verze v angličtině

Sekvenace DNA

Zde se můžete pomocí krátkých videosekvencí seznámit s postupem při sekvenaci úseku DNA pomocí Sangerovy metody.

dočasná verze v angličtině

DNA, RNA čipy

Tato multimediální kapitola ukazuje praktický postup při přípravě, hybridizaci a analýze genomu / transkriptomu pomocí "čipů" (angl. microarray). Použito bylo vybavení Centre de Recherche CHUM, Montreal.

dočasná verze v angličtině

Celogenomová asociační studie

Multimediální formou se v této kapitole můžete seznámit s praktickým postupem při hledání dědičných variant zodpovědných za lidské onemocnění pomocí asociačních studií využívajících statisíce genetických markerů rozmístěných rovnoměrně po celém genomu.