Pečeť 1. LF UK Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN Pečeť Karlovy univerzity

Praktická cvičení z biologie a genetiky

6. výukový týden - Hodnocení mitózy

Úkol 1

Vaším prvním úkolem bude orientace na fotografii jedné mitózy. Stejně - jako Vy nyní - vidí mitózu i klinický cytogenetik v mikroskopu. Všimněte si, že se chromosomy navzájem liší svou velikostí i tvarem. Aby bylo možné jednotlivé chromosomy jednoznačně identifikovat, používáme různé barvící - pruhovací metody (v tomto případě jde o G pruhování).

Kliknutím zobrazíte chromosom:
 Chromosom č. 1
 Chromosom č. 2
 Chromosom č. 3
 Chromosom č. 4
 Chromosom č. 5
 Chromosom č. 6
 Chromosom č. 7
 Chromosom č. 8
 Chromosom č. 9
 Chromosom č. 10
 Chromosom č. 11
 Chromosom č. 12
 Chromosom č. 13
 Chromosom č. 14
 Chromosom č. 15
 Chromosom č. 16
 Chromosom č. 17
 Chromosom č. 18
 Chromosom č. 19
 Chromosom č. 20
 Chromosom č. 21
 Chromosom č. 22
 Gonosomy
 Původní mitóza
Mitóza 1

Úkol 2

Vaším druhým úkolem bude již samostatná orientace na této fotografii mitózy. Pokuste se:

  1. spočítat všechny chromosomy v mitóze
  2. určit pohlaví vyšetřované osoby.
Tip: spočítejte malé chromosomy ze skupiny G (tj. chromosomy 21, 22 a Y).
Pokud napočítáte pouze 4 malé chromosomy - potom není chromosom Y přítomen - a jde o ženský karyotyp.
Pokud napočítáte 5 malých chromosomů (z toho 1 chromosom nepárový), potom jde o mužský karyotyp.
Pro lepší orientaci v mitóze si také můžete zobrazit ideogram všech chromosomů - .

Mitóza 2

Řešení bude promítnuto.


Úkol 3

Stejně jako v předchozím případě, i tentokrát bude Vaším úkolem spočítat počet chromosomů v mitóze a určit pohlaví vyšegtřované osoby.

Mitóza 3

Řešení bude promítnuto.


Úkol 4

Vaším dalším úkolem bude roztřídit lidský karyotyp podobně, jako to dělá klinický cytogenetik během standardního cytogenetického vyšetření. Vaše situace bude zjednodušená, neboť jeden chromosom z každého páru již byl správně přiřazen. Vaším úkolem tedy bude vyhledat zbývající chromosom a pomocí tahu myší (drag and drop) jej přemístit na správné místo.

Poskládejte si karyotyp - Interaktivní flashová animace (University of Utah).