Praktická cvičení – diapozitivy

Biologie a genetika - I. ročník (lékařství), akademický rok 2006/07

Praktická cvičení jsou převedena z aplikace MS PowerPoint do prezentací formátu *.mht (levý sloupec) a souborů formátu *.pdf (pravý sloupec). Oba typy souborů by měly jít otevřít i ve starších verzích prohlížečů (MS Internet Explorer 5.0 a Adobe Reader 4.0 apod.), a to i pod MS Windows 98.

Soubory *.mht lze prohlížet po jednotlivých obrázcích s navigací v menu osnovy po levé straně obrazovky nebo jako prezentaci, která se chová jako prezentace v PowerPointu, tedy se všemi animacemi. Bohužel, občas načtení některých snímků trvá poněkud déle.

MUDr. Aleš Panczak, CSc.

 

Biologie a genetika - I. ročník (lékařství)

 

Formát

Téma

Připravil

*.mht

*.pdf

Úvod do genealogie (schéma)

dr. Kotlas            

Geneal1.mht

Geneal1.pdf

Monohybridismus, dihybridismus, štěpné poměry, výpočet pravděpodobnosti.

dr. Panczak

MonoDi07.mht

MonoDi07.pdf

Typy dědičnosti v rodokmenu, příklady monogenní dědičnosti u člověka

dr. Panczak

Geneal2.mht

Geneal2.pdf

Biomolekuly

dr. Kotlas

MolgenLS.mht

MolgenLS.pdf

Úvod do mitózy.

dr. Kotlas

Mitóza1.mht

Mitóza1.pdf

Mitóza, hodnocení v mikroskopu, demonstrace videozáznamů.

dr. Kotlas

dr. Mihalová

Mitóza 2.mht

Mitóza 2.pdf

Meióza, hodnocení v mikroskopu, principy štěpení, demonstrace videozáznamů.

doc. Kohoutová

dr. Mihalová    

Meióza.mht

Meióza.pdf

Hodnocení karyotypu člověka v mikroskopu a na reprodukcích mikrofotografií.

dr. Mihalová

Karyotyp.mht

Karyotyp.pdf

Numerické chromosomální aberace. Hodnocení karyotypů.

dr. Mihalová

NumAberace.mht

NumAberace.pdf

Strukturní chromosomální aberace. Hodnocení karyotypů.

dr. Mihalová

StrukturníAb.mht

StrukturníAb.pdf

Úvod do genové vazby.

dr. Panczak     

Vazba1_07.mht

Vazba1_07.pdf

Genová vazba a její hodnocení v experimentu a rodokmenu.

dr. Panczak

Vazba2_07.mht

Vazba2_07.pdf

Genové interakce, polygenní dědičnost, hodnocení rizik, příklady znaků.

dr. Panczak

InterakPolyg.mht

InterakPolyg.pdf

 

Prezentace z praktických cvičení pro druhý ročník najdete v novější verzi (2007-2008) zde