Seznam přednášek z Biologie a genetiky dostupných v systému E-learningu

Všechny přednášky jsou určeny pouze pro osobní studijní účely, jiné způsoby použití jsou zakázány, zejména upload prezentací na veřejně dostupná místa na internetu, neboť některé přednášk obsahují materiály, které jsou předmětem ochrany duševního vlastnictví

1. ročník Biologie a genetika 1 pro všeobecné lékařství (B00005)

Přednášky budou zde publikovány s mírným zpožděním, starší verze jsou dostupné níže
Úvod do předmětu biologie a genetika, význam genetiky v medicíně
Mitóza a meióza. Animovaný chromozom (nefunguje na snímku 3 prezentace)
Struktura funkce chromosomů eukaryot, karyotyp člověka a metody jeho vyšetření.
Numerické a strukturní chromosomální aberace, příčiny, fenotyp.
Buněčný cyklus a jeho regulace.
Genealogické vyšetření, hodnocení štěpných poměrů, typické rodokmeny, znaky s monogenní dědičností.
Základy nemendelovské genetiky.
Genové interakce, hodnocení štěpných poměrů, příklady.
Polygenní - multifaktoriální dědičnost, genealogická analýza, příklady u člověka.
Genová vazba, metody stanovení, význam v medicíně.
Biologie a genetika virů, prokaryot, eukaryot.
Ekogenetika. Farmakogenetika.
Genetika evoluce, základní genetické mechanismy, evoluce člověka.
Genové inženýrství a genová terapie

Staré verze přednášek

Biologie a genetika prokaryot. Animované parasexuální jevy (v Presenteru nefungují).
Populační genetika (dr. Panczak)
Populační genetika 2009 (dr. Liška)
Teratogeneze a vývojové vady
Evoluční genetika
Evoluční biologie a genetika (dr. Panczak)
Farmakogenetika a nutrigenetika

imunogenetika 1 - krevní skupiny imunogenetika 2 - HLA biologie a genetika prokaryot a virů evoluční biologie a genetika Evoluční genetika farmakogenetika, nutrigenetika genová terapie mitóza a meióza populační genetika populační genetika 2009 Teratogeneze a vývojové vady

2. ročník zubního lékařství - Biologie a genetika
Molekulární genetika
Vývojová genetika

Klub absolventů Univerzity třetího věku Genetika
Molekulární podstata dědičných chorob